Két gia đình và khách sạn Két Bạc Cao Cấp Hải Phòng
adf
KHUYẾN MẠIadf
Két Bạc Cao Cấp Hải Phòng

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Két gia đình và khách sạn
Két bạc Truly TL 55 E

Két sắt TRULY TL-55E

Trọng lượng két sắt: 100kg.

Kích thước ngoài: 55x 42 x 48 cm.

Kích thước trong: 39 x 30 x 33 cm.

Màu sắc: xám, đen.

Két bạc Truly TL 55 C

Két sắt TRULY TL-55C

Trọng lượng két sắt: 100kg.

Kích thước ngoài: 55x 42 x 48 cm.

Kích thước trong: 39 x 30 x 33 cm.

Màu sắc: xám, đen.

Két bạc Truly TL 47 C

Két sắt TRULY TL-47C

Trọng lượng két sắt: 70kg.

Kích thước ngoài: 48 x 35 x 40 cm.

Kích thước trong: 36 x 35 x 30 cm.

Màu sắc: xám, đen.

Két bạc Truly TL 47 E

Két sắt TRULY TL-47E

Trọng lượng két sắt: 70kg.

Kích thước ngoài: 48 x 35 x 40 cm.

Kích thước trong: 36 x 25 x 30 cm.

Màu sắc: xám, đen.

Két bạc Truly TL 36 C

Két sắt TRULY TL-36C

Trọng lượng két sắt: 60kg.

Kích thước ngoài: 37x 46 x 36 cm.

Kích thước trong: 25 x 36 x 26 cm.

Màu sắc: xám, đen.

Két bạc Truly TL 36 E

Két sắt TRULY TL-36E

Trọng lượng két sắt: 60kg.

Kích thước ngoài: 37x 46 x 36 cm.

Kích thước trong: 25 x 36 x 26 cm.

Màu sắc: xám, đen.

Két bạc Truly TL 32 E

Két sắt TRULY TL-32E

Trọng lượng két sắt: 50kg.

Kích thước ngoài: 32 x 40 x 36 cm.

Kích thước trong: 20 x 30 x 23 cm.

Màu sắc: xám, đen.